O mnie

Zdjęcie profilowe Paweł Oglęcki

Dr hab. Paweł Oglęcki – biolog środowiskowy

Ukończyłem studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moim podstawowym kierunkiem badań była ekologia kręgowców, przede wszystkim ptaków. Po dwóch latach pracy w Katedrze Fitogeografii zostałem zatrudniony na Wydziale Melioracji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (obecnie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska). W 1999 roku uzyskałem stopień doktora, a w 2017 – doktora habilitowanego. Mam solidne naukowe wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w pracy nad projektami ekologicznymi. Specjalizuję się w ekspertyzach środowiskowych i nadzorach przyrodniczych inwestycji, pomagając klientom w planowaniu i realizacji projektów zgodnych z obecnie obowiązującymi normami prawnymi, dotyczącymi ochrony środowiska. Biegle posługuję się językiem angielskim, znam także język hiszpański. W wolnym czasie zajmuje się fotografią przyrodniczą oraz wędkarstwem (także jako popularyzator tego hobby w mediach).

Dotychczasowe projekty, w których brałem udział, a także wykonane ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne (około stu m.in. w Warszawie, Radomiu i Kielcach) to dowód mojej skuteczności. Pomagam klientom osiągnąć cele związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem, tworząc unikalne rozwiązania i osiągając równowagę między inwestycją a ochroną środowiska.

Przykłady zrealizowanych projektów

► Nadzór przyrodniczy przy pracach remontowo-budowlanych w Narodowym Instytucie Kardiologii w Aninie.

► Ekspertyzy środowiskowe przy planowaniu infrastruktury farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych.

► Wystawianie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla spółdzielni mieszkaniowych.

01
Fotowoltaika

Zapewniając kompleksowe analizy wpływu na środowisko, pomagam zaplanować i realizować instalacje fotowoltaiczne w sposób przyjazny dla przyrody.

02
Energetyka wiatrowa

Moje badania i nadzory zapewniają, że energetyka wiatrowa staje się bardziej efektywna i mniej inwazyjna dla ekosystemów.

03
Zrównoważona infrastruktura

Działam na rzecz minimalizowania wpływu infrastruktury drogowej na przyrodę, tworząc rozwiązania zrównoważone i bezpieczne.

Wizja

Wierzę w harmonię między ludźmi a przyrodą i dążę do jej przywrócenia.

Misja

Celem moich działań jest ochrona środowiska i wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez ekspertyzy środowiskowe i nadzory przyrodnicze.

Zapraszam do kontaktu

Scroll to Top