Oferta

01

Ekspertyzy środowiskowe i nadzory przyrodnicze

Wykonuję ekspertyzy środowiskowe – ocena stanu przyrodniczego, możliwe zagrożenia przy realizacji inwestycji i sposoby ich ograniczenia. Pełna ocena jest możliwa po dwunastu miesiącach prac terenowych, obejmujących analizę poszczególnych elementów biocenoz (przede wszystkim fauna kręgowa, niekiedy bezkręgowa, roślinność i flora). W przypadku dociepleń budynków i innych przedsięwzięć o charakterze lokalnym, wystarczą dwie – trzy wizje lokalne.

02

Farmy fotowoltaiczne

Wykonuję kompleksowe analizy możliwego wpływu projektowanych instalacji fotowoltaicznych na środowisko przyrodnicze. Analizuję przede wszystkim możliwe oddziaływania inwestycji na funkcjonowanie korytarzy swobodnej migracji różnych grup zwierząt. Proponuję optymalne rozwiązania przestrzenne. Kompleksowa ocena jest możliwa po około dziesięciu miesiącach obserwacji terenowych, od lutego do listopada.

03

Siłownie wiatrowe

Siłownie wiatrowe są najbardziej opłacalnym (w sensie przeliczenia nakładów na zysk energetyczny) źródłem czystej energii. Niestety, wzbudzają kontrowersje ze względu na możliwy negatywny wpływ na ptaki i nietoperze. Wykonuję ekspertyzy mające na celu ustalenie składu gatunkowego awifauny i chiropterofauny na obszarach problemowych, co jest punktem wyjścia dla wprowadzenia optymalnych rozwiązań, chroniących obie grupy zwierząt.

04

Drogi i autostrady

Inwestycje wielkopłaszczyznowe, takie jak szlaki komunikacyjne, w sposób złożony oddziałują na środowisko przyrodnicze. Jego maksymalna ochrona wymaga zastosowania różnorodnych metod i technik, związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska (np. przejścia dla zwierząt, wygrodzenia, przenoszenie płazów). Oferuję kompleksowe doradztwo przy realizacji inwestycji oraz nadzór nad prowadzonymi pracami.

Two Vehicle on Pathway Beside Body of Water

Zapraszam do kontaktu

Scroll to Top